Landsbypuljen 2018

Fordelingen af midler i Landsbypuljen 2018 ser således ud:

Landsbyprojekter 2018
Jobnr. Landsby/projekt Budget incl moms
Ødis
LP2001 Skitseprojekt – Bygning på Landsbyfælleden (Mejeriet) 50.000
LP2002 Indkøb af borde/bænkesæt og bålsted ved NS plads 25.000 *
Ødis Bramdrup:
LP2003 Indkøb 10 flagstænger 12.500 *
Sjølund
LP2004 Indkøb- Nyt inventar til forsamlingshuset 57.500 *
LP2005 Stibelysning fra forsamlingshuser til hallen 60.000
LP2006 Kvalitetsløft området ved Brugsen, 1.del 118.750 *
LP2007 Befæstet plads bag hal 40.000
Hejls/Hejlsminde
LP2008 Støtte til afvikling af arrangementet – Smuk landsby 6.450
LP2009 Opførselse af bålhytte ved hallen 75.000
Dons
LP2010 Forsamlingshus – køleskab 8.750 *
LP2011 Forsamlingshus – Gulv slibning + lak 17.500 *
LP2012 Forsamlingshus Akustikplader loft 18.750 *
LP2013 Lys samt infortavle v. mindesmærke 1.850 *
Sdr. Bjert
LP2014 Sti langs åens nordside/engen ved den blå bro 100.000
LP2015 Skitse – opholdssted ved åen 10.000
LP2016 Skitseprojekt – legeplads v. sportspladsen 10.000
Jordrup
LP2017 Forskønnelse af Torvet i Jordrup Bymidte 15.000
LP2018 Jordrup forsamlingshus- udskiftning 6 vinduer 16.100 *
LP2019 Helhedsplan omkring Fynslundhallen, (Lokale-anlægsfonden) 75.000
Stepping
LP2020 Trekløverhallen – anlæg af tribune og opholdspladser 60.000
LP2021 Krolf klubben- indkøb 3 bordebænkesæt 10.900 *
LP2022 Stepping Søpark- Indkøb borde/bænkesæt til stien ved søen 3.250 *
Aller
LP2023 Færdiggørelse af helhedsplan (Moos+looft) 20.000
LP2024 Aller mølledam- Supplerende midler til bro 75.000 *
LP2025 Forundersøgelse sheltere og trædæk/flydebro 10.000
LP2026 Aller mølledam – indkøb af grus omkring bålhytten 15.000 *
Taps
LP2027 Taps CykelLounge – Færdiggørelse af dispositionsplan 35.000
LP2028 Anlæg Cykellounge – etape 1 150.000
LP2029 indkøb grus mountainbikebane + to bænke 25.000
Lilballe
LP2030 Lilballe forsamlingshus – reparation af tag. 12.600 *
LP2031 Lilballe forsamlingshus – materialer til maling af paneler 5.600 *
Sdr Stenderup
LP2032 Etablering af beplantning omkring torvet 42.500 *
LP2033 Etablering af trædæk omkring træ 40.000
LP2034 Færdigørelse af skitseprojekt Folkepark 25.000
LP2035 Forsamlingshuset Dannevirke 30 % af Tagrenovering 140.000 *
Almind
LP2036 Renovering af “kommunens hus i aktivitetsparken” 100.500
LP2037 Eventskiltningsportal ved indfaldsveje 20.000 *
LP2038 Agilityklubben- læskur 4.000
Harte
LP2039 Harte forsamlingshus, nye paneler 31.450 *
LP2040 Harte forsamlingshus, renovering vægge 13.100 *
LP2041 Harte forsamlingshuse, udskiftning radiatorer 30.750 *
LP2042 Landbomuseet- Færdiggørelse helhedsplan(Moos + Looft) 120.000
LP2043 Nedgravning krukker langs Esbjergvej 6.000 *
Ejstrup:
LP2044 Indkøb 10 sommerfuglebuske+ bedafgrænsning 3.500
Hjarup
LP2045 Hjarup Mejeri – renovering af entré og toiletter 62.500 *
Vester Nebel
LP2046 Vester Nebel Forsamlinghus 25.000 *
LP2047 Etablering af bro ved Dons Nørresø 130.000
LP2048 Skitseprojekt outdoorpark tilpasses med nye ønsker 15.000 *
Skanderup
LP2049 sti
Viuf
LP2050 Indkøb og etablering af en solcelle drevet pumpe 15.000
LP2051 Anlæg af 65 mtr grussti 28.000
Sdr. Vilstrup
LP2052 Forsamlingshuse – ny foldedør 56.000 *
LP2053 Fælled – nye fodboldmål 3.200
LP2054 Boldbane – nye raftehegn ikl. Opsætning 28.000
LP2055 Eltang – Stier i Birkemosen
Landbyprojekter 2018 2.080.000  
Landsbyprojekter overført fra 2017
 
Landsbypuljens budget ramme:  2.250.000
LP2056 fælles hjemmesideudgift 30.000
LP2057 Små projektpuljen 38.000
negativ overførsel fra 2017 -100.000
Landbyprojekter 2018 2.080.000
Samlet “kassebeholdning” primo 2018
Indkøb – oplys:
EAN nr. 5798005310457
Mrk. Landsbypuljen/Louij