Landsbypuljen 2019

Landsbyforum har i Januar 2019 foreslået følgende af landsbypuljens midler. LokalDemokratiUdvalget har efterfølgende bevilliget midlerne i henhold til Landsbyforums anbefaling.

Ansøgninger til
landsbypuljen 2019
ID # henviser til ansøgningsnr i pdf
bilag
ID # Ansøgning vedrører landsby Projektets navn Ansøgt beløb Indstillet tilsagn Forhånds bevilling
/ bidrag ekstern finans.
101-31 Aller Stole til forsamlingshus 25.000 25.000
101-32 Aller Ny ovn til forsamlingshus 22.500 15.000
104-19 Aller Flydebro 103.325 65.000
101-23 Almind Renovering af toiletrum 15.063 15.063
104-13 Almind Fornyelse af legeområde 62.500 50.000
104-27 Almind Forundersøgelser Hundeskov 5.000 5.000
101-15 Dons Isolering af hulmur 22.125 22.125
101-16 Dons Nye håndvaske og skabe til
toiletterne
6.913 6.913
101-17 Dons Nye klapborde 17.156 17.156
101-20 Dons mindeplade 2.500 2.500
104-8 Ejstrup Forbedring legeplads 7.500 7.500
101-27 Harte Nyt skiffertag 147.220 147.220
104-21 Harte Landbomuseet Kolding 75.000 60.000
104-23 Harte Stærekasser og træer, Lundsmindevej 20.550 20.550
104-14 Hejls/
Hejlsminde
Smuklandsbydag 5.000 5.000
104-15 Hejls/ Hejlsminde Helhedsplan Hejls multihus 69.298 45.000
104-17 Hejls/
Hejlsminde
Borde-Bænke til Hejlsminde
strandpark
55.920 55.920
101-33 Hjarup Renovering 1-sal 59.750 59.750
104-39 Jordrup Gør det usynlige synligt-
Fynslundhallen
20.000 15.000
101-30 Lilballe Nye borde til sal 13.375 11.000
104-10 Sdr Bjert Grillrist til plantagen 8.700 8.700
104-11 Sdr Bjert Skitseprojekt og Beplantning ved Brugsen 31.250 10.000
104-9 Sdr Bjert Lege- og træningsområde ved Trianglen, Sportspladsen 200.000 180.000
101-13 Sdr
Stenderup
Nyt fyr (Varmeanlæg) 76.288 76.288
101-14 Sdr
Stenderup
nyt tag 99.575 51.950
101-12 Sjølund vej/pplads 140.000 50.000
104-29 Sjølund Sti vej (p-plads) 10.000 10.000
104-4 Sjølund Helhedsplan for området mellem
skole, Hal, forsamlingshus
75.000 75.000
104-6 Sjølund Bøgehæk ved Brugsen 40.000 40.000
104-25 Skanderup Bålhytte 59.854 59.854
104-26 Skanderup Skitseprojekt – legeplads 25.000 25.000
104-34 Stepping Stiprojekt trekløverhallen 25.625 25.625
104-36 Stepping Projekt Trekløverhallen udeareal 49.000 49.000
104-37 Stepping Tribune Stepping 70.000 0 55.000
104-38 Stepping Indkøb bagskovl 4.875 4.875
104-12 Taps Indkøb Grus, bænk mm 25.000 15.000
104-7 Taps Cykellounge 150.000 150.000
101-22 Vester Nebel Lydforhold i storesal med Troldtex tømrer (ingen elarbejde) 25.913 25.913
101-24 Vester Nebel Loftet i Lillesal skiftes tømrer og
elektriker
54.450 54.450
101-25 Vester Nebel Udskiftning af gammel dårlig
skydedør mellem store og lillesal
37.914 37.914
101-26 Vester Nebel Projektor og el-lærred 12.500 12.500
101-29 Viuf Nyt tag 175.000 175.000
104-28 Viuf De frie udearealer ved Almind Viuf hallen 120.000 95.000
104-49 Viuf Disponibelt beløb til fondssøgning 2020 200.000 0 158.000
101-28 Ødis Ny depotbygning 165.000 145.000
104-20 Ødis Søpavillion 400.000 0 315.000
104-30 Ødis Materialecontainer 17.400 17.400
Samlet ansøgningssum 3.367.670 2.045.164 528.000
Puljens ramme er 2.112.000
25 % af puljen kan forhåndsreserveres og benyttes
som egenfinansiering ved større fondssøgninger
0,25= 528000
fælles -24.000
Småprojektpuljen -32.836
Afledt drift 2018 -10.000
Til uddeling 2019 2.045.164
Overførte, fordelte, midler fra 2018 655.000
Taps anlæg cykelounge etape 1 150.000
Sdr Stenderup skitseprojekt Folkeparken 25.000
Sdr Stenderup Forsamlingshuset Dannevirke, tilskud tag 140.000
Vester Nebel etablering af bro, Dons Nørresø 130.000
Eltang, Stier i Birkemosen 140.000
Lilballe tilskud til tag 13.000
Almind – renovering af aktivitetshus 57.000
30.01.19/
louij