Kategoriarkiv: Åben for alle

Fælles udviklingsplan – Viuf, Almind, Dons og Vester Nebel

Vær med til at planlægge fremtiden i dit lokalområde!

En ny plan for de fire byer

Kolding Kommune og lokalrådene Vester Nebel, Dons, Almind og Viuf inviterer til idéworkshop om en ny landsbyfællesskabsplan for de fire byer og landskaberne imellem.

Landsbyfællesskabsplanen kommer til at handle om, hvordan vi skal udvikle de fire byer hver for sig, og hvordan vi kan udvikle alt det, vi kan være fælles om.

Processen fra start til slut:

 • Idéworkshop – den 11. september. Fokus: åbne op for alle ideer og forslag.
 • Temagruppearbejde – september-oktober.
 • Prioriteringsworkshop – den 18. november. Fokus: prioritere ideer og forslag.
 • Præsentation – Primo 2020. Den fælles udviklingsplan præsenteres for
 • Politikere og borgere.

Vi har brug for dine ideer

Vi vil gerne invitere dig til ideworkshop onsdag den 11. september 2019 fra kl. 19.00-21.00 på Alminde-Viuf Fællesskole.

Inden workshoppen har du mulighed for at deltage i en fælles bustur rundt i området. Bussen kører kl. 17.30 fra Alminde –Viuf Fællesskole og er tilbage inden workshoppen starter. Undervejs skal vi ud af bussen. Der serveres sandwich til deltagerne på busturen. Vi håber, du vil være med, og du må gerne tage din nabo med.

Tilmelding på mail til kidv@kolding.dk senest fredag den 6. september 2019 – oplys om du vil deltage i busturen.

Hilsen Arbejdsgruppen
Helle Eskelund Jepsen, Almind
Pia Lysholt, Almind
Henrik Lindholm, Viuf
Anita Baagøe, Viuf
Ole Dall-Jensen, Vester Nebel
Susanne Frederiksen, Dons
Bjarne Vejgaard, Dons
Lene Lindberg Marcussen, kontakt for Kolding Kommune,
tlf. 79791314, lmac@kolding.dk

Dagsorden til Kontaktforum møde den 7. april kl. 16.30

 1. Velkommen og præsentation ved formand, Laust Bøgesvang
 2. Indlæg fra Merete Valbak om Kolding Kommunes Klimaplaner.
 3. Ideer og forslag til det planlagte fællesmøde for alle 20 landsbyråd, som forhåbentlig iværksættes i 2017
 4. Ønskes der mere dialog- respons med Miljøudvalget på de to årlige møder? Er der andre måder møderne kan afvikles på?
 5. Årets besigtigelsestur med forslag/ønsker til udflugtsmål.
 6. Ole redegør for det kommende møde med Infoland den 14. april
 7. Jens orienterer om projekt, Liv i Landsbyerne og det videre forløb.
 8. Nyt fra landsbyerne, kort nyt.
 9. Evt.

Nyhedsmail

Kære Kontaktforum,

Dette er blot en test-nyhed for at vise jer hvordan nyhedsmodulet fungerer.

Det er sådan at vi altid kan målrette nyhederne, så hvis en nyhed er til Kontaktforum, så kan vi sikre at I får en mail.

Mvh. Merete Valbak

Ny Infoland hjemmeside fra Kolding Kommune

Hej alle gode landsbyfolk,

Så har vi også fået en infolandside i Kolding Kommune. Den linker direkte op til jeres sider i landsbyerne, således at nyhederne herfra også vil være at finde på jeres egne sider.

Ole Dall fortæller mere om siden på julemødet.
Har I spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at kontakte os.

Mange hilsner fra Merete Valbak, Kolding Kommune

 

Energilandsbyer

Hej med jer,

Flere af jer har spurgt til Energilandsbykonceptet de seneste uger, og har savnet materiale om det. Det bedste materiale vi har er egentlig invitation til et borgermøde i Vester Nebel. Det er vedhæftet.
Projektet rummer ikke mulighed for at alle landsbyer kan få samme tilbud, men vi vil til enhver tid gerne tale med jer om de muligheder I har. Så hvis det er noget der er interesse for i jeres landsbyer er I velkomne til at kontakte mig.
Læs resten