Forfatterarkiv: Merete Valbak

Tilmelding til Infoland webmøde

Der er informationsmøde om infoland den 14. april. kl. 17 på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Det er en mulighed for landsbyrepræsentanter og webfolk til at blive opdateret fra Infoland og stille spørgsmål.

Meld venligst tilbage her på siden om I deltager fra jeres landsby.

Dagsorden til Kontaktforum møde den 7. april kl. 16.30

  1. Velkommen og præsentation ved formand, Laust Bøgesvang
  2. Indlæg fra Merete Valbak om Kolding Kommunes Klimaplaner.
  3. Ideer og forslag til det planlagte fællesmøde for alle 20 landsbyråd, som forhåbentlig iværksættes i 2017
  4. Ønskes der mere dialog- respons med Miljøudvalget på de to årlige møder? Er der andre måder møderne kan afvikles på?
  5. Årets besigtigelsestur med forslag/ønsker til udflugtsmål.
  6. Ole redegør for det kommende møde med Infoland den 14. april
  7. Jens orienterer om projekt, Liv i Landsbyerne og det videre forløb.
  8. Nyt fra landsbyerne, kort nyt.
  9. Evt.

Nyhedsmail

Kære Kontaktforum,

Dette er blot en test-nyhed for at vise jer hvordan nyhedsmodulet fungerer.

Det er sådan at vi altid kan målrette nyhederne, så hvis en nyhed er til Kontaktforum, så kan vi sikre at I får en mail.

Mvh. Merete Valbak

Ny Infoland hjemmeside fra Kolding Kommune

Hej alle gode landsbyfolk,

Så har vi også fået en infolandside i Kolding Kommune. Den linker direkte op til jeres sider i landsbyerne, således at nyhederne herfra også vil være at finde på jeres egne sider.

Ole Dall fortæller mere om siden på julemødet.
Har I spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at kontakte os.

Mange hilsner fra Merete Valbak, Kolding Kommune

 

Infoland status

Hej med jer,

Ole Dall, Rita og jeg har et møde med Infoland på mandag den 9, marts. Formålet er, at få en status på hjemmesiderne i Kolding Kommune, og få en status på nogle af de “features” som vi løbende har talt om.

Hvis I har noget, som I gerne vil have at tager med på mødet, er I meget velkomne til at skrive til mig. Det er en god mulighed for at få konkret svar på nogle ting I sidder med. I får selvfølgelig også en status efter mødet.

Energilandsbyer

Hej med jer,

Flere af jer har spurgt til Energilandsbykonceptet de seneste uger, og har savnet materiale om det. Det bedste materiale vi har er egentlig invitation til et borgermøde i Vester Nebel. Det er vedhæftet.
Projektet rummer ikke mulighed for at alle landsbyer kan få samme tilbud, men vi vil til enhver tid gerne tale med jer om de muligheder I har. Så hvis det er noget der er interesse for i jeres landsbyer er I velkomne til at kontakte mig.
Læs resten